Daily Archives: 二月 2, 2009

「唔願」到「唔想/唔肯」


昨日提起「唔願」一詞,感嘆言語的變遷。

 

尤記得兒時,外婆每次見我睡到日上三竿,就會笑笑口責備:「又試夜晚唔願瞓,日頭唔願起身」。到了父母親的一代,已經很少聽見他們講「唔願」;現在香港人更加普遍不會說。

 

不講唔願,講什麼?取而代之的是「唔想」或「唔肯」。雖然「唔」字仍然保留,但過百年沿用的字詞已變。

 

方言慣用語的變遷沒有好與壞、正統與不正統之分,一切約定俗成,天要下雨、娘要嫁人,任誰也擋不住。

廣告